Władze

Skład Zarządu Oddziału Łódzkiego PZITS

Prezes dr inż. Bronisław Hillebrand
I v-ce prezes dr hab. inż. Marek Zawilski prof. PŁ
II v-ce prezes inż. Ryszard Kowalczyk
Sekretarz Włodzimierz Bojanowski
Skarbnik mgr inż. Henryk Goss
Sekretariat Irena Gawrych