POLKAN’ 15

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych

Oddział w Łodzi

oraz

Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych

Politechniki Łódzkiej


VIII Zjazd Kanalizatorów Polskich

POLKAN_2015_komunikat_nr_3


 

 


PATRONAT HONOROWY
J.M. Rektora Politechniki Łódzkiej
prof. dr hab.inż. Stanisława Bieleckiego

PATRONAT NAUKOWY
Sekcji Inżynierii Sanitarnej
Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN

Patronat strategiczny:
Łódzka Spółka Infrastrukturalna


Miejsce obrad: sala kinowa Politechniki Łódzkiej,
al. Politechniki 3a


Łódź, 26-27 listopada 2015 roku


 

KOMITET NAUKOWY:

 • doc. dr inż. Paweł Błaszczyk – Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Błażejewski – Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski – Politechnika Krakowska
 • dr hab. inż. Andrzej Jodłowski, prof. PŁ – Politechnika Łódzka
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Heidrich – Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Kotowski – Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Królikowski – Politechnika Krakowska
 • prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski – Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Janusz Łomotowski – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. dr hab. inż. Rafał Miłaszewski – Politechnika Białostocka
 • dr hab. inż. Marek Sowiński, prof. PP – Politechnika Poznańska
 • dr hab. inż. Marek Zawilski, prof. PŁ – Politechnika Łódzka

SEKRETARIAT NAUKOWY:

 • dr hab. inż. Marek Zawilski, prof. PŁ – przewodniczący
 • dr inż. Agnieszka Brzezińska
 • dr inż. Grażyna Sakson
 • Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych PŁ

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Przewodniczący:

 • dr inż. Bronisław Hillebrand

Członkowie:

 • Irena Gawrych
 • mgr inż. Ludmiła Hillebrand
 • Aleksandra Tomczak-Hillebrand
 • dr inż. Robert Cichowicz

Dzień pierwszy, 26 listopada, czwartek


10:00 – Otwarcie konferencji

 • Referat wprowadzający – Marek Zawilski, Politechnika Łódzka
 • Referat partnera strategicznego – Radosław Łuczak – Łódzka Spółka Infrastrukturalna

SESJA I


 

10:45 – 12:00

 1. Paweł Błaszczyk, Alina Nowakowska-Błaszczyk: Rozwój i kształtowanie systemów kanalizacyjnych w Polsce w dostosowaniu do warunków określonych w traktacie o akcesji Polski do Unii Europejskiej.
 2. Andrzej Kotowski: Zagrożenia dla infrastruktury miast wynikające ze zmian klimatu.
 3. Beata Karolinczak, Rafał Miłaszewski: Koszty stosowania wybranych technologii oczyszczania ścieków.
 4. Marek Zawilski, Grażyna Sakson, Agnieszka Brzezińska: Problemy monitoringu i modelowania systemów kanalizacyjnych na przykładzie Łodzi.

12:00 – 12:15 Przerwa na kawę


 

SESJA II


 

12:15 – 13:30

 1. Ryszard Błażejewski, Radosław Matz, Tadeusz Nawrot, Joanna Rzeszutek, Wiesław Skubisz: Wdrażanie innowacyjnych systemów kanalizacyjnych w Polsce.
 2. Maciej Mrowiec, Ewa Suchanek: Analiza efektywności systemów do gospodarczego wykorzystania wód deszczowych.
 3. Ewa Badowska, Dawid Bandzierz: Urządzenia do zagospodarowania wód deszczowych jako walor estetyczny krajobrazu miejskiego.
 4. Ewa Burszta-Adamiak: Poprawa lokalnych warunków hydrologicznych miast poprzez zastosowanie dachów zielonych.

13:30 – 14:30 Przerwa obiadowa


 

SESJA III


 

14:45 – 15:45

 1. Andrzej Kotowski, Bartosz Kaźmierczak, Andrzej Wartalski: O projektowaniu i modelowaniu działania zbiornika retencyjnego ścieków deszczowych w warunkach wrocławskich.
 2. Daniel Słyś, Józef Dziopak: Analiza warunków transportu ścieków deszczowych systemem kanalizacji ogólnospławnej miasta Przemyśla.
 3. Maciej Mrowiec, Łukasz Lange: Ocena wpływu wód opadowych na działanie pompowni ściekowych.

16:00 Zwiedzanie Wytwórni Filmów Fabularnych


19:30-22:00 Uroczysta kolacja – restauracja hotelu Hilton, ul.Łąkowa 29


Dzień drugi, 27 listopada, piątek


SESJA I


9:30 – 11:00

 1. Marcin Skotnicki, Marek Sowiński: Dokładność odwzorowania struktury systemu kanalizacji deszczowej na potrzeby modelowania odpływu ze zlewni miejskiej.
 2. Paweł Błaszczyk, Maciej Kalinowski, Marian Kwietniewski, Joanna Pieńkowska: Niepewność szacowania ilości wód infiltracyjnych w kanalizacji na przykładzie wybranego kolektora.
 3. Jadwiga Królikowska, Andrzej Królikowski: Szacowanie wielkości zrzutu nieoczyszczonych ścieków w wyniku uszkodzenia sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej z wykorzystaniem metod analizy niezawodnościowej.
 4. Andrzej Jodłowski: Technologie oczyszczania szarych ścieków.

11:00 – 11:15 Przerwa na kawę


 

SESJA II


11:15 – 13:30

 1. Sławomira Bering, Jacek Mazur, Krzysztof Tarnowski : Analiza warunków pracy separatorów substancji ropopochodnych w warunkach zanieczyszczenia ścieków opadowych biopaliwami.
 2. Dawid Bandzierz, Ewa Badowska: Analiza możliwości wykorzystania instalacji dualnych w budownictwie jednorodzinnym w aspekcie odciążania systemów kanalizacyjnych.
 3. Robert Cichowicz: Wykorzystanie BIM do komputerowego projektowanie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych.
 4. Piotr Jermołowicz: Problemy projektowania i wykonawstwa sieci kanalizacyjnych, szczególnie na gruntach słabych.

13:30 – 13:45 Dyskusja i zamknięcie obrad.


 

13:45 Obiad.


 

Dostępne parkingi:

kompleks handlowy „Sukcesja” (bezpłatny) oraz przed Halą Sportową (płatny).


Dodatkowych informacji udziela:

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych

Plac Komuny Paryskiej 5a

90-007 Łódź

Tel./Fax: +48 42 632 77 25

wt., śr., czw., pt. w godz. 11-15

pzits@pzitslodz.pl

www.pzitslodz.pl


Ten wpis został opublikowany w kategorii Konferencje. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.