Oferta

Biuro Studiów i Rzeczoznawstwa Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych Grupa Rzeczoznawstwa w Łodzi.

Wykonujemy:

 • ekspertyzy
 • opinie
 • konsultacje techniczne
 • prace projektowe
 • instrukcje
 • opracowania z zakresu
  • ochrony atmosfery
  • weryfikacji kosztów powykonawczych
  • sprawdzania obmiarów
  • weryfikacji jakości robót
  • o doradztwa

W dziedzinach:

 • gazownictwo
 • wodociągi i kanalizacja
 • uzdatnianie wody
 • oczyszczanie ścieków
 • ciepłownictwo i ogrzewnictwo
 • wentylacja i klimatyzacja
 • unieszkodliwianie odpadów
 • balneotechnika
 • pralnictwo
 • ochrona środowiska