Komunikat

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddział Łódzki

Politechnika Łódzka, Instytut Inżynierii Środowisk zaprasza w imieniu organizatorów do wzięcia udziału w VII Zjeździe Kanalizatorów Polskich

Technologie, urządzenia, efektywność, uwarunkowania prawne w zakresie odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków

Łódź, 14-15 kwietnia 2011 r.

Celem zjazdu jest prezentacja stanu wiedzy, wymiana doświadczeń oraz wytyczenie kierunków rozwoju w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:

 1. Uregulowania prawne w zakresie odprowadzania ścieków i zagospodarowania osadów.
 2. Projektowanie i eksploatacja systemów kanalizacyjnych.
 3. Modernizacja istniejących systemów kanalizacyjnych, techniki bezwykopowe i techniki renowacji.
 4. Problemy modelowania, monitoringu i sterowania systemami kanalizacyjnymi.
 5. Nowoczesne technologie i urządzenia do oczyszczania ścieków komunalnych, opadowych i przemysłowych.
 6. Problemy projektowania, modernizacji, realizacji i eksploatacji oczyszczalni ścieków.
 7. Efektywność oczyszczalni ścieków w aspekcie technologicznym i energetycznym.
 8. Przeróbka i zagospodarowanie osadów ściekowych, szczególnie w aspekcie ich wykorzystania przyrodniczego i energetycznego.
 9. Podejście zintegrowane w dziedzinie ochrony wód przed zanieczyszczeniem.
 10. Ograniczanie ilości zanieczyszczenia ścieków u źródeł ich powstawania; recykling wody.
 11. Edukacja i szkolenie w dziedzinie ochrony wód przed zanieczyszczeniem.
 12. Rola administracji państwowej, władz lokalnych, społeczeństwa oraz urbanistów w rozwoju systemów kanalizacyjnych.

Koszt udziału w Zjeździe wynosi 900 zł.

Zapraszamy firmy, w tym projektantów, doradców technicznych, producentów i sprzedawców urządzeń, eksploatatorów, oraz przedstawicieli wyższych uczelni, administracji, spółek wodno-ściekowych, wydawców. Termin zgłaszania referatów z 1-stronicowym streszczeniem został ustalony na 2010.09.30, a termin nadesłania pełnej wersji tekstu – na 2010.11.30.

Przyjęte referaty konferencyjne będą opublikowane w liczącym się czasopiśmie naukowym.

Bliższych informacji udziela :

POLSKIE  ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH

Plac Komuny Paryskiej 5a
90 – 007 Łódź
TEL./FAX  ( 0–42) 632-77-25
wt., śr., czw., pt. w godz.11-15
pzits@pzitslodz.pl
www.pzitslodz.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.