POLKAN’ 15

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych

Oddział w Łodzi

oraz

Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych

Politechniki Łódzkiej


VIII Zjazd Kanalizatorów Polskich

POLKAN_2015_komunikat_nr_3


 

 


PATRONAT HONOROWY
J.M. Rektora Politechniki Łódzkiej
prof. dr hab.inż. Stanisława Bieleckiego

PATRONAT NAUKOWY
Sekcji Inżynierii Sanitarnej
Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN

Patronat strategiczny:
Łódzka Spółka Infrastrukturalna


Miejsce obrad: sala kinowa Politechniki Łódzkiej,
al. Politechniki 3a


Łódź, 26-27 listopada 2015 roku


 

KOMITET NAUKOWY:

 • doc. dr inż. Paweł Błaszczyk – Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Błażejewski – Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski – Politechnika Krakowska
 • dr hab. inż. Andrzej Jodłowski, prof. PŁ – Politechnika Łódzka
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Heidrich – Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Kotowski – Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Królikowski – Politechnika Krakowska
 • prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski – Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Janusz Łomotowski – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. dr hab. inż. Rafał Miłaszewski – Politechnika Białostocka
 • dr hab. inż. Marek Sowiński, prof. PP – Politechnika Poznańska
 • dr hab. inż. Marek Zawilski, prof. PŁ – Politechnika Łódzka

SEKRETARIAT NAUKOWY:

 • dr hab. inż. Marek Zawilski, prof. PŁ – przewodniczący
 • dr inż. Agnieszka Brzezińska
 • dr inż. Grażyna Sakson
 • Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych PŁ

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Przewodniczący:

 • dr inż. Bronisław Hillebrand

Członkowie:

 • Irena Gawrych
 • mgr inż. Ludmiła Hillebrand
 • Aleksandra Tomczak-Hillebrand
 • dr inż. Robert Cichowicz

Dzień pierwszy, 26 listopada, czwartek


10:00 – Otwarcie konferencji

 • Referat wprowadzający – Marek Zawilski, Politechnika Łódzka
 • Referat partnera strategicznego – Radosław Łuczak – Łódzka Spółka Infrastrukturalna

SESJA I


 

10:45 – 12:00

 1. Paweł Błaszczyk, Alina Nowakowska-Błaszczyk: Rozwój i kształtowanie systemów kanalizacyjnych w Polsce w dostosowaniu do warunków określonych w traktacie o akcesji Polski do Unii Europejskiej.
 2. Andrzej Kotowski: Zagrożenia dla infrastruktury miast wynikające ze zmian klimatu.
 3. Beata Karolinczak, Rafał Miłaszewski: Koszty stosowania wybranych technologii oczyszczania ścieków.
 4. Marek Zawilski, Grażyna Sakson, Agnieszka Brzezińska: Problemy monitoringu i modelowania systemów kanalizacyjnych na przykładzie Łodzi.

12:00 – 12:15 Przerwa na kawę


 

SESJA II


 

12:15 – 13:30

 1. Ryszard Błażejewski, Radosław Matz, Tadeusz Nawrot, Joanna Rzeszutek, Wiesław Skubisz: Wdrażanie innowacyjnych systemów kanalizacyjnych w Polsce.
 2. Maciej Mrowiec, Ewa Suchanek: Analiza efektywności systemów do gospodarczego wykorzystania wód deszczowych.
 3. Ewa Badowska, Dawid Bandzierz: Urządzenia do zagospodarowania wód deszczowych jako walor estetyczny krajobrazu miejskiego.
 4. Ewa Burszta-Adamiak: Poprawa lokalnych warunków hydrologicznych miast poprzez zastosowanie dachów zielonych.

13:30 – 14:30 Przerwa obiadowa


 

SESJA III


 

14:45 – 15:45

 1. Andrzej Kotowski, Bartosz Kaźmierczak, Andrzej Wartalski: O projektowaniu i modelowaniu działania zbiornika retencyjnego ścieków deszczowych w warunkach wrocławskich.
 2. Daniel Słyś, Józef Dziopak: Analiza warunków transportu ścieków deszczowych systemem kanalizacji ogólnospławnej miasta Przemyśla.
 3. Maciej Mrowiec, Łukasz Lange: Ocena wpływu wód opadowych na działanie pompowni ściekowych.

16:00 Zwiedzanie Wytwórni Filmów Fabularnych


19:30-22:00 Uroczysta kolacja – restauracja hotelu Hilton, ul.Łąkowa 29


Dzień drugi, 27 listopada, piątek


SESJA I


9:30 – 11:00

 1. Marcin Skotnicki, Marek Sowiński: Dokładność odwzorowania struktury systemu kanalizacji deszczowej na potrzeby modelowania odpływu ze zlewni miejskiej.
 2. Paweł Błaszczyk, Maciej Kalinowski, Marian Kwietniewski, Joanna Pieńkowska: Niepewność szacowania ilości wód infiltracyjnych w kanalizacji na przykładzie wybranego kolektora.
 3. Jadwiga Królikowska, Andrzej Królikowski: Szacowanie wielkości zrzutu nieoczyszczonych ścieków w wyniku uszkodzenia sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej z wykorzystaniem metod analizy niezawodnościowej.
 4. Andrzej Jodłowski: Technologie oczyszczania szarych ścieków.

11:00 – 11:15 Przerwa na kawę


 

SESJA II


11:15 – 13:30

 1. Sławomira Bering, Jacek Mazur, Krzysztof Tarnowski : Analiza warunków pracy separatorów substancji ropopochodnych w warunkach zanieczyszczenia ścieków opadowych biopaliwami.
 2. Dawid Bandzierz, Ewa Badowska: Analiza możliwości wykorzystania instalacji dualnych w budownictwie jednorodzinnym w aspekcie odciążania systemów kanalizacyjnych.
 3. Robert Cichowicz: Wykorzystanie BIM do komputerowego projektowanie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych.
 4. Piotr Jermołowicz: Problemy projektowania i wykonawstwa sieci kanalizacyjnych, szczególnie na gruntach słabych.

13:30 – 13:45 Dyskusja i zamknięcie obrad.


 

13:45 Obiad.


 

Dostępne parkingi:

kompleks handlowy „Sukcesja” (bezpłatny) oraz przed Halą Sportową (płatny).


Dodatkowych informacji udziela:

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych

Plac Komuny Paryskiej 5a

90-007 Łódź

Tel./Fax: +48 42 632 77 25

wt., śr., czw., pt. w godz. 11-15

pzits@pzitslodz.pl

www.pzitslodz.pl


Opublikowano Konferencje | Możliwość komentowania POLKAN’ 15 została wyłączona

Współpraca z przemysłem

PZITS_-_13-02-2015-1

PZITS_-_13-02-2015-2

PZITS_-_13-02-2015-3

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Współpraca z przemysłem została wyłączona

Seminarium – firmy DYKA i CEMEX – zaproszenie

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Seminarium – firmy DYKA i CEMEX – zaproszenie została wyłączona

Szkolenia PZITS – dozór i eksploatacja

Szkolenia PZITS

Opublikowano Szkolenia | Możliwość komentowania Szkolenia PZITS – dozór i eksploatacja została wyłączona

Seminarium Reflex Polska, kominy MK, armatura ESBE

POLSKIE   ZRZESZENIE   INŻYNIERÓW    I  TECHNIKÓW   SANITARNYCH
Oddział w Łodzi  wraz  z  firmami:

 • Reflex Polska Sp  z o.o., ul. Mikołaja z Ryńska 36-40,  87-200 Wąbrzeźno
 • MK  Sp. z o.o., ul.Wiśniowa 24, 68-200 Żary
 • ESBE  HYDRONIC  SYSTEMS   Sp. z o.o. ul. Garbary 56,  61-758 Poznań

mają  zaszczyt  zaprosić  na  seminarium  szkoleniowe   organizowane    wspólnie z  w/w które odbędzie  się  dnia  28 kwietnia 2011 r. w sali 202 DOMU TECHNIKA w  Łodzi,

Plac Komuny Paryskiej 5a – początek o godz. 10.00

Program  Seminarium

Przewidywany program seminarium obejmuje:

 • 10.00 – 12.00 Przywitanie zaproszonych gości – prezentacja firmy Reflex
  • Budowa, działanie, zastosowanie i dobór naczyń w instalacjach grzewczych, chłodniczych, solarnych, cwu
  • Budowa, działanie, zastosowanie i dobór układów stabilizacji ciśnienia
  • Dobór i zastosowanie zasobników wody oraz podgrzewaczy wody
  • Dobór i zastosowanie separatorów powietrza, separatorów zanieczyszczeń
  • Obsługa programu komputerowego wspomagającego proces projektowania
  • Pytania i dyskusja
 • 12.00 – 12.15 Przerwa kawowa
  • 12.15 – 13.15 Prezentacja firmy MK
  • Systemy kominowe MK – dobory i praktyczne zastosowania
 • 13.15 – 13.30 Przerwa kawowa
  • 13.30 – 14.30 Prezentacja firmy ESBE – Armatura ESBE
  • Przykłady zastosowania i rozwiązania związane z ogrzewaniem w domkach jednorodzinnych (termostatyczne zawory mieszające i sterowniki)
  • Przykłady i zastosowania rozwiązań ogrzewania na paliwo stałe (zawory temperaturowe, termoregulatory, sterowniki)
  • Przykłady zastosowań – pompy ciepła
 • 14.30 – obiad w Restauracji  SATYNA

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają komplet materiałów do projektowania.

Szkolenie  jest  w całości bezpłatne.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie swojego udziału telefonicznie, faxem tel./fax 42/632 77 25 lub mailem na adrespzits@pzitslodz.pl wg. załączonej Karty Uczestnictwa.

zaproszenie Karta Uczestnictwa

Opublikowano Szkolenia | Możliwość komentowania Seminarium Reflex Polska, kominy MK, armatura ESBE została wyłączona

POLKAN 2011 – 5-6 maja 2011r.

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddział Łódzki
Politechnika Łódzka, Instytut Inżynierii Środowiska
zaprasza w imieniu organizatorów
do wzięcia udziału

w VII Zjeździe Kanalizatorów Polskich
Technologie, urządzenia, efektywność, uwarunkowania prawne
w zakresie odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków

Łódź, 5-6 maja 2011 r.

Celem zjazdu jest prezentacja stanu wiedzy, wymiana doświadczeń oraz wytyczenie kierunków rozwoju w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków w Polsce.

Bliższych informacji udziela :

POLSKIE  ZRZESZENIE INŻYNIERÓW
I TECHNIKÓW SANITARNYCH

Plac Komuny Paryskiej 5a
90 – 007 Łódź
TEL./FAX  ( 0–42) 632-77-25
wt., śr., czw., pt. w godz.11-15
pzits@pzitslodz.pl
www.pzitslodz.pl

Opublikowano Konferencje | Możliwość komentowania POLKAN 2011 – 5-6 maja 2011r. została wyłączona

Komunikat

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddział Łódzki

Politechnika Łódzka, Instytut Inżynierii Środowisk zaprasza w imieniu organizatorów do wzięcia udziału w VII Zjeździe Kanalizatorów Polskich

Technologie, urządzenia, efektywność, uwarunkowania prawne w zakresie odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków

Łódź, 14-15 kwietnia 2011 r.

Celem zjazdu jest prezentacja stanu wiedzy, wymiana doświadczeń oraz wytyczenie kierunków rozwoju w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:

 1. Uregulowania prawne w zakresie odprowadzania ścieków i zagospodarowania osadów.
 2. Projektowanie i eksploatacja systemów kanalizacyjnych.
 3. Modernizacja istniejących systemów kanalizacyjnych, techniki bezwykopowe i techniki renowacji.
 4. Problemy modelowania, monitoringu i sterowania systemami kanalizacyjnymi.
 5. Nowoczesne technologie i urządzenia do oczyszczania ścieków komunalnych, opadowych i przemysłowych.
 6. Problemy projektowania, modernizacji, realizacji i eksploatacji oczyszczalni ścieków.
 7. Efektywność oczyszczalni ścieków w aspekcie technologicznym i energetycznym.
 8. Przeróbka i zagospodarowanie osadów ściekowych, szczególnie w aspekcie ich wykorzystania przyrodniczego i energetycznego.
 9. Podejście zintegrowane w dziedzinie ochrony wód przed zanieczyszczeniem.
 10. Ograniczanie ilości zanieczyszczenia ścieków u źródeł ich powstawania; recykling wody.
 11. Edukacja i szkolenie w dziedzinie ochrony wód przed zanieczyszczeniem.
 12. Rola administracji państwowej, władz lokalnych, społeczeństwa oraz urbanistów w rozwoju systemów kanalizacyjnych.

Koszt udziału w Zjeździe wynosi 900 zł.

Zapraszamy firmy, w tym projektantów, doradców technicznych, producentów i sprzedawców urządzeń, eksploatatorów, oraz przedstawicieli wyższych uczelni, administracji, spółek wodno-ściekowych, wydawców. Termin zgłaszania referatów z 1-stronicowym streszczeniem został ustalony na 2010.09.30, a termin nadesłania pełnej wersji tekstu – na 2010.11.30.

Przyjęte referaty konferencyjne będą opublikowane w liczącym się czasopiśmie naukowym.

Bliższych informacji udziela :

POLSKIE  ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH

Plac Komuny Paryskiej 5a
90 – 007 Łódź
TEL./FAX  ( 0–42) 632-77-25
wt., śr., czw., pt. w godz.11-15
pzits@pzitslodz.pl
www.pzitslodz.pl

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Komunikat została wyłączona

Nowa strona PZITS Oddział w Łodzi

Mamy przyjemność przedstawić Państwu nową stronę POLSKIEGO ZRZESZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH Oddział w Łodzi.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Nowa strona PZITS Oddział w Łodzi została wyłączona